Lo_go
Total enquiry E-Catalogue Download
hd2
COMPANY PROFILE
PRODUCT
Thermocouples
Resistance temperature detectors
Accessories for temperature sensors
Special sensors
Microheaters
Other products
• Other products
• Fixed Point Realizing Apparatus
• High-Purity Metal Fixed Point Cells
• Standard Platinum Resistance Thermometer(BB 660/25.5)
• Standard Platinum Resistance Thermometer(BB(S) 962/2.5)
• Yamari Validation System
Temperature calibration service
Traceability service
Contact


Yamari Vietnam Didtributor: 

Work Office: No 9, 651/82/3 Minh Khai street- Hai Ba Trung Dist. Hanoi Vietnam
Add: No.08, Group 20, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Ha Noi, Vietnam
Tel: 0989.649.965 - Fax: +8424 36370053
Email:  sales@yamari.com.vn

 

Các mã Cảm biến nhiệt độ Yamari sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam
NTD là nhà phân phối thiết bị cảm biến đo nhiệt độ Yamari Việt Nam.

Những mã Cảm biến nhiệt độ Yamari được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam:

Cảm biến nhiệt độ PT100: M-08317-05
Cảm biến nhiệt độ PT100: M-14060-06
Cảm biến nhiệt độ PT100: M-07181-08
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-06075-01
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-14060-02
Cảm biến nhiệt độ loại E: M-14060-01
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-07181-07
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-14066-03
Cảm biến nhiệt độ loại T: M-07173-03
Cảm biến nhiệt độ loại T: M-07173-02
Cảm biến nhiệt độ loại T: M-07173-01
Cảm biến nhiệt độ loại E: M-151151-02
Cảm biến nhiệt độ loại E: M-151151-01
Cảm biến nhiệt độ loại E: M-07181-03
Cảm biến nhiệt độ loại E: TC1130
Cảm biến nhiệt độ  M-14862-01 ; dải đo: 0-1200 độ C
Cảm biến nhiệt độ loại E: TC1150
Cảm biến nhiệt độ loại E: TC1170
Cảm biến nhiệt độ loại E: TBFCT1
Cảm biến nhiệt độ loại E: B11T
Cảm biến nhiệt độ loại E: B09T
Cảm biến nhiệt độ loại E: B10T
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-11099-01
Cảm biến nhiệt độ PT100: M-11099-02
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-11099-03
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-11099-04
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-11099-05
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-11099-06
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-11099-07
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-11099-09
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-88015-01
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-11099-10
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-11099-11
Cảm biến nhiệt độ: M-11099-12
Cảm biến nhiệt độ  M-14862-02 ; dải đo 0-650 độ C
Cảm biến nhiệt độ: M-22099-01
Cảm biến nhiệt độ RTD: M-22099-02
Cảm biến nhiệt độ: M-22099-03
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-22099-04
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-22099-05
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08610-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08610-02
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08610-03
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08610-04
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08510-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08510-03
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08510-02 
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08510-04
Cảm biến nhiệt độ: M-08711-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-07722-01
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-08711-02
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-08711-03
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-07173-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-08842-06
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-0611-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-09188-02
Cảm biến nhiệt độ loại K: M-09188-01
Cảm biến nhiệt độ WRNN2-11: M-09188-03
Cảm biến nhiệt độ WRNN2-11: M-14412-01
Cảm biến nhiệt độ: M-10285-01
Cảm biến nhiệt độ loại PT100: M-13062-01
Cảm biến nhiệt độ: TE-20x800
Sensor nhiệt độ hỗn hợp than gió vòi đốt: TE-20x1000
Sensor nhiệt độ hỗn hợp than gió vòi đốt: TE-20x1600
Cảm biến nhiệt độ: TMB-K3006-U 
Cảm biến nhiệt độ: TMB-K3006-U 
Cảm biến nhiệt độ: TMB-K3006-U 
Cảm biến nhiệt độ: M-12965-800
Cảm biến nhiệt độ: M-12965-1000

-------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
VPGD: Số 9, Ngõ 651/82/3 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com


?????????
Copyright (C) 2000 yamari.com.vn

   facebookYoutube Google plus